دفتر مرکزی:

تهران، آجودانیه، خیابان آذرمی، بلوار افتخاری، مجتمع الماس، آپادا سرویس

شعبه دوم:

تهران، نیاوران، خیابان پور ابتهاج، بلوار افتخاری، مجتمع الماس، آپادا سرویس

ما یک خبرگزاری به روز و گسترده هستیم...!

خبرگزاری آریان خودرو منتشر کننده جدیدترین اخبار جهانی خودرو است که از سال 1393 اولین دفتر خود را در تهران افتتاح کرد. حوزه فعالیت خبرگزاری ما در دنیای ماشین ها است. ما به روزترین اخبار خودرو را از سراسر جهان برای شما در سایت ariankco.com به اشتراک می گذاریم.

خبرگزاری آریان خودرو با سال ها تجرببه و دریافت تندیس بهترین خبرگزاری در سال های 94 و 95 اکنون توانسته به جایگاه ارزشمندی در حوزه خبرگزاری دست پیدا کند و همچنان نیز در این میان در تلاش است تا با اهداف بلندی که دارد به جایگاه های ارزشمندتری به کمک شما مردم عزیز ایزان دست پیدا کند.

تنها هدف آریان خودرو رضایتمندی کاربران و تمامی کسانی که آریان خودرو را دنبال می کنند و جز مخاطبان آریان خودرو می باشند، است که جز این نمی تواند باشد.

به امید روزهای بهتر، در کنار هم…

برای مشاوره با بهترین کارشناسان ما تماس بگیرید.....

    تماس برای دریافت مشاوره