ماشین آلمانی میباخ

ماشین آلمانی میباخ

زمان مطالعه: 13 دقیقه ماشین آلمانی میباخ شرکت خودروسازی میباخ (می‌باک با تلفظ انگلیسی و مایباخ با تلفظ آلمانی) را ویلهلم میباخ و پسر ... Read More