مفهوم لوگوی مان

زمان مطالعه: 6 دقیقه مفهوم لوگوی مان اولین شرکت در جنوب آلمان به نام MAN در سال 1840 توسط مهندس لودویگ ساندر تأسیس شد. البته در ... Read More