خودرو ایرانی پیکان

زمان مطالعه: 6 دقیقه خودرو ایرانی پیکان ایرانی‌ها در سال ۱۲۷۹ شمسی و با ورود دو دستگاه خودرو رنو در زمان مظفرالدین شاه قاجار، با وسیله ... Read More